Misija ir vizija

MISIJA
  • Siekti įgyvendinti valstybės ir savivaldybės deleguotą užsakymą – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiką, puoselėjant jo galias, lemiančias asmenybės brandą bei sėkmingą integraciją į visuomenę.
  • Tenkinti Visagino miesto gyventojų, auginančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, poreikius teikiant kokybiškas švietimo, socialines, šeimos konsultavimo paslaugas.
  • Skatinti personalo motyvaciją tobulinti profesinę kompetenciją, atsižvelgiant į naujausius, pažangiausius mokslo reikalavimus.
  • Auginti, globoti, lavinti ir ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, suteikiant jiems galimybę tobulėti fiziškai ir dvasiškai, saugoti ir stiprinti jų sveikatą, padėti pasirengti mokyklai.
  • Puoselėti aukštaičių krašto tautines ir krikščioniškąsias tradicijas.
  • Padėti kitakalbiams išmokti lietuvių kalbą ir sėkmingai integruotis į Lietuvos gyvenimą.

VIZIJA
Lopšelis-darželis atvira, besimokanti, moderni ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurios ugdymo pagrindas tautinių ir dvasinių vertybių integracija į ugdymo procesą.

© Mokymo įstaigų registro internete narys. Sprendimas: eLviz 2019